Kassa funktion

Varför ska du ha KASSAn skilt? integrera den i samma system

* Du använder hela artikeldatabasen som finns

* 16 snabb-knappar du kan själv ändra

* Kontanter - BankKort - Presentkort, enkelt att välja

* Även MobilePay

* Kvitto i Euro.cent eller jämna slantar

* Varor med eller utan moms enligt varuNr

* Du kan ge utvalda kunder Rabattkort med Kod

* Du kan mata in utgifter som du tar ur kassan, frakter od. direkt enl bokf.konto

* Ser kontanternas summa hela tiden

ALLT DETTA för endast 4,00 €uro till / månad